Licentie


SEMcollect B.V. distribueert de S-tube onder licentie. De afgegeven licentie heeft betrekking op het octrooi welke is ingeschreven in het octrooiregister op 13-01-2016 onder octrooinummer 2013041.

Bij aankoop van de S-tube via SEMcollect B.V. bent u automatisch gemachtigd om de S-tube te gebruiken voor de monsternamedoeleinden zoals beschreven in de octrooiverlening.